Dobry start dla Twoich dzieci

Razem pracujemy na wykształcenie naszych dzieci

Zapraszamy do naszej szkoły

Aktualności

NABÓR DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2021/2022


Szanowni Państwo,

informujemy, że karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022 można pobrać w sekretariacie szkoły.

Kartę zapisu należy zwrócić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2021 r.

Z poważaniem
Mirosław Chmiel
Dyrektor ZPO w Krzywaczce


Regulamin szkolnego konkursu na pocztówkę i prezentację multimedialną pt.: „OPROWADŹ MNIE PO KRZYWACZCE!” – PRZEWODNIK MULTIMEDIALNY

Postanowienia ogólne: Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej w Krzywaczce; Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: kategoria I: klasy IV – V; kategoria II: klasy VI - VIII Czas trwania konkursu: 30.04. – 28.05.2021 r.; Organizatorzy konkursu: mgr Maciej Matoga, mgr Ryszard Mecha, mgr Katarzyna Gaweł. Cele konkursu: Ukazanie walorów…
Czytaj więcej

Skip to content