Dobry start dla Twoich dzieci

Razem pracujemy na wykształcenie naszych dzieci

Zapraszamy do naszej szkoły

Aktualności

Informacja

W dniach od 24-27 maja ze względu na egzaminy ósmoklasisty szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze. Świetlica
i biblioteka pracują bez zmian.

„Nie igramy z ogniem”

20 maja 2022 r. klasa V uczestniczyła w warsztatach pożarniczych pt. „Nie igramy z ogniem”. Program został przygotowany przez pracowników Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, a jego realizacją zajęli się  druhowie z OSP Biertowice i JRG PSP w Myślenicach. Najpierw odbyła się część teoretyczna w remizie OSP Biertowice, gdzie uczniowie dowiedzieli się o właściwościach ognia, sposobach…
Czytaj więcej

Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej Krzywaczka 2022

Dnia 13 maja 2022 roku odbył się w ZPO w Krzywaczce Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej. Celem konkursu było kształtowanie patriotycznych postaw młodego pokolenia, oraz zwrócenie uwagi na właściwe rozumienie znaków i symboli narodowych w polskiej kulturze i obyczajowości. Przegląd pieśni został zorganizowany przez mgr Małgorzatę Wątor, przy współpracy mgr Katarzyny Gaweł, mgr Ryszarda Mechy i…
Czytaj więcej

FINAŁ GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

W dniu 23 maja 2022 r. nastąpiło rozstrzygnięcie w Szkole Podstawowej w Krzywaczce Gminnego Konkursu Fotograficznego pt.: „Kapliczki przydrożne mojej okolicy”. Zadaniem uczestników było wykonanie zdjęcia kapliczki znajdującej się na terenie gminy Sułkowice. W konkursie zabrali udział uczniowie szkół podstawowych z naszej gminy, w sumie 33 osoby. Jury doceniła zarówno oryginalność ujęcia, jak i też…
Czytaj więcej

Wielki sukces naszych karateków

W dniu 23 kwietnia odbył się Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin-Kan o Puchar Burmistrza Miasta Żywiec. W zawodach udział wzięło 274 zawodników startujących w konkurencjach kata i kumite, w tym 7 reprezentujących sekcję karate działającą przy ZPO w Krzywaczce. Aż 5 zawodników reprezentujących Naszą sekcję „zameldowało” się na podium. W konkurencji kata (odpowiednio w swoich kategoriach)…
Czytaj więcej

NABÓR DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2022/2023

Szanowni Państwo,

informujemy, że karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej na rok
szkolny 2022/2023 można pobrać w sekretariacie szkoły.

Kartę zapisu należy zwrócić w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31 maja 2022 r.

Z poważaniem
Mirosław Chmiel
Dyrektor ZPO w Krzywaczce

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Poznaj moje pasje”

Postanowienia ogólne: Konkurs organizowany jest w ramach realizacji działań Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej w Krzywaczce. Czas trwania konkursu: 09.05 – 03.06.2022r. Organizatorzy konkursu:  mgr  Katarzyna Gaweł, mgr Ewa Garbień, mgr Grzegorz Bochenek. Cele konkursu: Kształtowanie wyobraźni dotyczącej przyszłości zawodowej. Prezentacja własnych talentów, zainteresowań, pasji…
Czytaj więcej

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Kapliczki przydrożne mojej okolicy”

§ 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce. 2. Osoba odpowiedzialna - organizator: mgr Maciej Matoga nauczyciel w Szkole Podstawowej w Krzywaczce, kontakt: konkurs.krzywaczka@gmail.com . § 2 Cele konkursu 1. Celem konkursu jest: • zainspirowanie do twórczego spojrzenia na piękno kapliczek przydrożnych gminy Sułkowice, • rozwijanie…
Czytaj więcej

WYJAZD DO FILHARMONII

W czwartek 28 kwietnia uczniowie klasy 5 odwiedzili Krakowską Filharmonię. Wzięli udział w koncercie zatytułowanym „Dzieci dzieciom”. Celem wyjazdu było podniesienie kompetencji kulturalnych uczniów w zakresie odbioru sztuki i zachowania w instytucji kultury, uwrażliwienie na piękno, a przede wszystkim wprowadzenie młodych ludzi w świat muzyki klasycznej i umożliwienie jej odbioru na żywo. Krakowska Młoda Filharmonia…
Czytaj więcej

Skip to content